Hà Nội: Thu hồi nhà có diện tích dưới 15m2 hai bên đường mới mở

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo cấp ủy đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của Thành phố khi mở đường.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn quyết liệt, sâu sát trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới.

Nghiêm túc thực hiện việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp khối, hợp thửa theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016 và báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Nhà siêu méo
Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện trên các tuyến đường mới mở

Bên cạnh đó, chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành TP để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai quy hoạch kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

TP. Hà Nội cũng giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, có giải pháp tháo gỡ bất cập, khó khăn trong việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến.

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng; quan tâm và có phương án xử lý các công trình, thửa đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (diện tích dưới 15m2).

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kịp thời bố trí đủ kinh phí cho việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ngoài chỉ giới các trường hợp thửa đất không đủ điều kiện xây dựng và thực hiện phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc.

Với các dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của dự án để thực hiện thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định.

(Theo Trí thức trẻ)