Hà Nội rà soát 573 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới (KĐTM) trên địa bàn TP để xác định những dự án được tiếp tục triển khai, những dự án tạm dừng, những dự án cần điều chỉnh để báo cáo lên UBND TP trước ngày 15/6/2015.

Nhằm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND TP, trên cơ sở kết quả rà soát 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, KDDTM đã được Sở Xây dựng báo cáo tại Văn bản số 8873/BC-SXD vào ngày 4/11/2014, UBND TP. Hà Nội yêu cầu:

Sở Xây dựng TP phải bổ sung và hoàn chỉnh đầy đủ những nội dung thông tin của 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, KĐTM đã tiến hành rà soát; hồ sơ được tổng hợp và gửi lên UBND TP và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để theo dõi và xử lý các nội dung công việc có liên quan.

Trên cơ sở thông tin tổng hợp về 573 dự án, Sở Kế hoạch & Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ lập dự án nhưng chưa tiến hành hoặc chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư quá 12 tháng, kiến nghị lên UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.

Hà Nội tiến hành rà soát 573 dự án nhà ở thương mại, KĐTM
Hà Nội tiến hành rà soát 573 dự án nhà ở thương mại, KĐTM

Sở Kế hoạch & Đầu tư cần khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và những đơn vị có liên quan thực hiện công tác hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND TP.

TP cũng giao Sở Quy hoạch kiến trúc tiến hành rà soát, tổng hợp các dự án. Sau đó, căn cứ vào Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu được phê duyệt, tiến hành phân loại các dự án phù hợp, các dự án không phù hợp, các dự án cần thiết phải điều chỉnh và đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.

Sở Tài nguyên & Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP giao đất nhưng chưa sử dụng đất trong thời gian quá 12 tháng, các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng và đề xuất, kiến nghị lên UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.

Sở Xây dựng phải tiến hành rà soát, kiếm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các dự án đang thực hiện nhưng có vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý phát triển nhà theo Nghị định số 212/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp các dự án chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và đề xuất, kiến nghị UBND TP.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát của các sở, Sở Xây dựng phải tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án phải tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai, các dự án phải dừng triển khai và báo cáo lên UBND TP trước ngày 15/6/2015.
(Theo Công an nhân dân Online)

0 blogger-facebook:

Đăng nhận xét

Chào bạn, dù bạn có bất kỳ thắc mắc, khen hay chê nào, hãy để lại bình luận. Mỗi nhận xét của bạn đều rất quan trọng, nó đóng góp cho tôi phục vụ bạn tốt hơn! Tôi sẽ rất vui nếu bạn viết bằng Tiếng Việt có dấu!