Dự kiến cấp thêm 6 triệu “sổ đỏ” trong năm nay 2013

Dự kiến cấp thêm 6 triệu “sổ đỏ” trong năm nay
Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 3/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết “căn bản hoàn thành” việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là trên 80% diện tích đất sẽ được cấp giấy chứng nhận - Nguồn: VTV, VGP.